Kategorie JML GLOBAL - profesjonalne us?ugi konsultingowe

Inkubator InPCSOS

Potrzebujesz strony www?
Potrzebujesz dodatkowej promocji w sieci?
Chcesz być wyżej w wynikach szukania w Google?
zajrzyj jeszcze tuDarmowy katalog firm PCSOS IT Services

JML GLOBAL - profesjonalne us?ugi konsultingowe

JML GLOBAL - profesjonalne us?ugi konsultingowe
pokaż na mapie ul. Grabowa 2
40-172 Katowic
?l?skie
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Strona Internetowa
Telefon: +48 32 2580934

Firma JML GLOBAL ?wiadczy us?ugi doradcze w zakresie prowadzenia biznesu, rozwoju nowych linii biznesu (w??czaj?c w to wprowadzanie nowych produktw na rynek), restrukturyzacji przedsi?biorstw, reorganizacji firm i jednostek biznesowych.

Dzia?alno?? naszej firmy podzielona jest na dwie linie biznesowe.

Pierwsz? z nich jest dzia?alno?? konsultingowo-handlowa dla firm,ktre chc? rozwija? wsp?prac? w zakresie handlu i us?ug pomi?dzy firmami polskimi i zagranicznymi (z UE i spoza Europy). Dotyczy to zarwno firm polskich, ktre chc? eksportowa? swe towary lub us?ugi za granic?, jak i firm zagranicznych, ktre chc? oferowa? swe produkty i rozwi?zania na rynku polskim. Zakres ?wiadczonych us?ug to mi?dzy innymi: identyfikacja i kontakt z potencjalnymi klientami, dystrybutorami, instytucjami otoczenia biznesu, pras? bran?ow?, t?umaczenie i przygotowywanie materia?w promocyjnych, organizacja spotka?, t?umaczenia ustne podczas spotka?, t?umaczenie ofert, zapyta? ofertowych, organizacja stoiska na targach, organizacja misji handlowych, itp. Poniewa? ka?da bran?a i klient m? specyfik? i swoje swoje cele, zakres us?ug jest ustalany z ka?dym klientem indywidualnie na pocz?tku wsp?pracy i regularnie modyfikowany w zale?no?ci od zmieniaj?cej si? sytuacji i nowych mo?liwo?ci pojawiaj?cych si? na rynku. Naszych sta?ych partnerw reprezentujemy przed ich klientami, b?d?c w rzeczywisto?ci ich przedstawicielem w Polsce.

Drug? lini? naszej dzia?alno?ci jest reorganizacja przedsi?biorstw dzia?aj?cych w Polsce w tym wprowadzenie nowych produktw, technologii, wchodzenie na nowe rynki, fuzja przedsi?biorstw, reorganizacja i podnoszenie efektywno?ci organizacji. W ramach tej dzia?alno?ci zajmujemy si? te? tworzeniem start-upw.


Dodano: 2014-04-08 17:56:30    Odsłon: 122
RSS Feeds